Anketa pro rodiče

Tabulka 3: ANKETA PRO RODIČE

Počet: 308 rodičů

Úvod

  Ano Ne
Angažovanost rodičů v životě školy, kam chodí
jejich dítě
99 (32 %) 209 (68 %)
Specifikace předchozí položky 84 (27 %) 224 (73 %)

V anketě odpovídalo na otázky 308 rodičů ze 7 škol Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Procento respondentů, kteří se vyjádřili k angažovanosti rodičů v životě školy, kam chodí jejich dítě, bylo 32 %. Bližší specifikaci uvedlo 27 % respondentů.

Silné stránky spolupráce školního psychologa s rodiči žáků

  Ano Ne
Pomoc při řešení zátěžových situací
rodiny – při zvládání výchovy a edukace dítěte
161 (52 %) 147 (48 %)
Zlepšení komunikace a spolupráce
škola – rodina – žák
179 (58 %) 129 (42 %)
Zvýšený zájem rodičů o edukační a výchovný
proces
144 (47 %) 164 (53 %)
Zvýšený důraz na pravidelnou docházku svých
dětí do školy
123 (40 %) 185 (60 %)
Výhody podpory školního psychologa
na základní škole
195 (63 %) 113 (37 %)
Jiný přístup k rodičům, ze strany
pedagogů, asistentů pedagoga
125 (41 %) 183 (59 %)

Silné stránky spolupráce školního psychologa s rodiči žáků vidí rodiče:

  • v 63 % ve výhodách podpory školního psychologa na základní škole,
  • v 58 % ve zlepšení komunikace a spolupráce škola – rodina – žák,
  • v 52 % v  pomoci při řešení zátěžových situací rodiny – při zvládání výchovy a edukace dítěte, ve 47 % ve zvýšeném zájmu rodičů o edukační a výchovný proces,
  • ve 40 % ve  zvýšeném důrazu na pravidelnou docházku svých dětí do školy.